รายละเอียดการจองคิว

*** ทุกวันจันทร์ อังคาร ศุกร์ อาจารย์จะไลฟ์สด
งดรับคิวในช่วงเวลา 15.00-16.00 น. และรับอีกครั้งช่วง 16.00-17.00 น.

19 พฤศจิกายน 2563 อาจารย์รับคิวถึง 13.30 น
13 พฤศจิกายน 2563 อาจารย์ไม่เข้าร้าน ปรึกษาทางไลน์ได้​ตามปกติ
11 พฤศจิกายน 2563 อาจารย์ไม่เข้าร้าน ปรึกษาทางไลน์ได้​ตามปกติ
 6 พฤศจิกายน 2563  อาจารย์ไม่เข้าร้าน ปรึกษาทางไลน์ได้​ตามปกติ

19 ตุลาคม 2563  อาจารย์รับคิวถึง 13.30 น.
10 ตุลาคม 2563  อาจารย์ไม่เข้าร้าน ปรึกษาทางไลน์ได้​ตามปกติ
8 ตุลาคม 2563  อาจารย์รับคิวปกติ
2-3 ตุลาคม 2563  อาจารย์ไม่เข้าร้าน ปรึกษาทางไลน์ได้​ตามปกติ

23 กันยายน 2563 อาจารย์ไม่เข้าร้าน ปรึกษาทางไลน์ได้​ตามปกติ
20 กันยายน 2563 อาจารย์และทีมงานเดินทางไปหล่อพระที่ จ.ฉะเชิงเทรา
16 กันยายน 2563 อาจารย์รับคิวถึง 15.30 น.
4 กันยายน 2563 อาจารย์ไม่เข้าร้าน ปรึกษาทางไลน์ได้​ตามปกติ
2 กันยายน 2563 อาจารย์ไม่เข้าร้าน ปรึกษาทางไลน์ได้​ตามปกติ
31 สิงหาคม 2563 อาจารย์รับคิวถึง 15.00 น.
30 สิงหาคม 2563 อาจารย์รับคิวถึง 16.00 น.
26 สิงหาคม 2563 อาจารย์ไม่เข้าร้าน ปรึกษาทางไลน์ได้​ตามปกติ
----------------------------------------------------------------
8 สิงหาคม 2563 อาจารย์หยุด  ไม่เข้าร้าน
4-5 สิงหาคม 2563 อาจารย์หยุด  ไม่เข้าร้าน
20-22 กรกฎาคม 2563 อาจารย์กลับน่าน
ศุกร์ 17 กรกฎาคม 2563 รับคิว  12.30-14.00  น. 
8-9 กรกฎาคม 2563 อาจารย์ไม่เข้าร้าน
อังคาร 14 กรกฎาคม 2563 อาจารย์ไม่เข้าร้าน
พฤหัสบดี 2  กรกฎาคม 2563 อาจารย์​รับคิวปกติ
จันทร์   29 มิถุนายน  2563  งดรับคิวช่วง  14.00  น.  เป็นต้นไป
พุธ 24 มิถุนายน 2563  อาจารย์งดรับคิวหน้าร้าน
พุธ 17 มิถุนายน 2563  อาจารย์งดรับคิวหน้าร้าน
พฤหัสบดี 11  มิถุนายน 2563  อาจารย์​รับคิวปกติ
พุธ 10 มิถุนายน 2563  อาจารย์งดรับคิวหน้าร้าน ปรึกษาทางไลน์ได้​ตามปกติ
8-9 มิถุนายน 2563 อาจารย์​รับคิว 12.30 -​15.00 น.
1-5 มิถุนายน ๒๕๖๓  อาจารย์งดรับคิวหน้าร้าน

วันศุกร์ที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563
ลำดับที่ ชื่อผู้จอง ช่วงเวลา เบอร์โทรศัพท์
ยังไม่มีผู้จองคิวในวันที่ดังกล่าว