รายละเอียดการจองคิว

*** ทุกวันจันทร์ อังคาร ศุกร์ อาจารย์จะไลฟ์สด
งดรับคิวในช่วงเวลา 15.00-16.00 น. และรับอีกครั้งช่วง 16.00-17.00 น.

อังคาร19​ มกราคม​2564 อาจารย์รับคิวถึง14.00 น.

จันทร์​ 18​ มกราคม​2564 อาจารย์รับคิว13.00น.เป็นต้นไป

ศุกร์8​ มกราคม​ 2564 อาจารย์รับคิวถึง14.00 น.

--------------------------------------------

อาทิตย์27​ ธันวาคม2563​ อาจารย์รับคิวถึง16.00​ น.

ศุกร์​ 25​ ธันวาคม2563​ อาจารย์ไม่เข้าร้านปรึกษาทางไลน์ได้ตามปกติ

อังคาร​ 22​ ธันวาคม​ 2563​ อาจารย์รับคิวตามปกติ

ศุกร์​ 18 ธันวาคม​ 2563​ อาจารย์รับคิวถึง14.00
พฤหัสบดี 3 ธันวาคม 2563  อาจารย์ไม่เข้าร้าน​ปรึกษาทางไลน์ได้ตามปกติ
พุธ 2 ธันวาคม 2563  อาจารย์รับคิวถึง 15.00 น
พุธ 25 พฤศจิกายน 2563 อาจารย์ไม่เข้าร้าน ปรึกษาทางไลน์ได้​ตามปกติ
อังคาร 24 พฤศจิกายน 2563 อาจารย์รับคิวถึง 15.00 น
พฤหัสบดี  19 พฤศจิกายน 2563 อาจารย์รับคิวถึง 12.30-14.00
จันทร์ 16 พฤศจิกายน 2563 อาจารย์รับคิวถึง 15.00 น
ศุกร์ 13 พฤศจิกายน 2563 อาจารย์ไม่เข้าร้าน ปรึกษาทางไลน์ได้​ตามปกติ
พุธ11 พฤศจิกายน 2563 อาจารย์ไม่เข้าร้าน ปรึกษาทางไลน์ได้​ตามปกติ
อังคาร 10 พฤศจิกายน 2563 อาจารย์ไม่เข้าร้าน ปรึกษาทางไลน์ได้​ตามปกติ
 6 พฤศจิกายน 2563  อาจารย์ไม่เข้าร้าน ปรึกษาทางไลน์ได้​ตามปกติ
19 ตุลาคม 2563  อาจารย์รับคิวถึง 13.30 น.
10 ตุลาคม 2563  อาจารย์ไม่เข้าร้าน ปรึกษาทางไลน์ได้​ตามปกติ
8 ตุลาคม 2563  อาจารย์รับคิวปกติ
2-3 ตุลาคม 2563  อาจารย์ไม่เข้าร้าน ปรึกษาทางไลน์ได้​ตามปกติ
23 กันยายน 2563 อาจารย์ไม่เข้าร้าน ปรึกษาทางไลน์ได้​ตามปกติ
20 กันยายน 2563 อาจารย์และทีมงานเดินทางไปหล่อพระที่ จ.ฉะเชิงเทรา
16 กันยายน 2563 อาจารย์รับคิวถึง 15.30 น.
4 กันยายน 2563 อาจารย์ไม่เข้าร้าน ปรึกษาทางไลน์ได้​ตามปกติ
2 กันยายน 2563 อาจารย์ไม่เข้าร้าน ปรึกษาทางไลน์ได้​ตามปกติ
31 สิงหาคม 2563 อาจารย์รับคิวถึง 15.00 น.
30 สิงหาคม 2563 อาจารย์รับคิวถึง 16.00 น.
26 สิงหาคม 2563 อาจารย์ไม่เข้าร้าน ปรึกษาทางไลน์ได้​ตามปกติ
8 สิงหาคม 2563 อาจารย์หยุด  ไม่เข้าร้าน
4-5 สิงหาคม 2563 อาจารย์หยุด  ไม่เข้าร้าน
20-22 กรกฎาคม 2563 อาจารย์กลับน่าน
ศุกร์ 17 กรกฎาคม 2563 รับคิว  12.30-14.00  น. 
8-9 กรกฎาคม 2563 อาจารย์ไม่เข้าร้าน
อังคาร 14 กรกฎาคม 2563 อาจารย์ไม่เข้าร้าน
พฤหัสบดี 2  กรกฎาคม 2563 อาจารย์​รับคิวปกติ
จันทร์   29 มิถุนายน  2563  งดรับคิวช่วง  14.00  น.  เป็นต้นไป
พุธ 24 มิถุนายน 2563  อาจารย์งดรับคิวหน้าร้าน
พุธ 17 มิถุนายน 2563  อาจารย์งดรับคิวหน้าร้าน
พฤหัสบดี 11  มิถุนายน 2563  อาจารย์​รับคิวปกติ
พุธ 10 มิถุนายน 2563  อาจารย์งดรับคิวหน้าร้าน ปรึกษาทางไลน์ได้​ตามปกติ
8-9 มิถุนายน 2563 อาจารย์​รับคิว 12.30 -​15.00 น.
1-5 มิถุนายน ๒๕๖๓  อาจารย์งดรับคิวหน้าร้าน

วันจันทร์ที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ.2564
ลำดับที่ ชื่อผู้จอง ช่วงเวลา เบอร์โทรศัพท์
1 คุณแก้ว​ (กิ่ง)​ 12:30 - 12:45 น. 063640XXXX
2 คุณแก้ว​ (กิ่ง2)​ 12:45 - 13:00 น. 063640XXXX
3 กอล์ฟ (เล) 13:15 - 13:30 น. 061892XXXX